Hệ Thống Tưới Thông Minh RichFarm áp dụng công nghệ tưới Isreal có độ bền cao, chống sự ăn mòn hóa chất, chịu áp lực tốt,Hệ thống tưới thông minh Richfarm chuyên cung cấp các giải pháp tưới thông minh của NETAFIM – Israel) ,tối ưu hóa cho tất cả các dạng cây, Tiết kiệm công lao động thường xuyên, Tiết kiệm phân bón, Tiết kiệm nước tưới >> Nâng cao năng suất chất lượng nông sản.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.